Yvonne van Zon
 
tekeningen & schilderijen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Cursusperioden
De cursussen bestaan uit 3 perioden van 10 weken per kalender jaar. In totaal 30 weken per kalenderjaar.
Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen is er geen les.

Minimale leeftijd cursist of deelnemer workshop
De cursus en workshops zijn gericht op volwassenen en jongvolwassenen vanaf 17 jaar.
Een uitzondering kan gemaakt worden als vanaf 14 jaar een grote interesse blijkt voor tekenen en/of schilderen.

Betaling
Voorafgaand aan elke periode krijgen de cursisten een factuur per e-mail voor de 10 weken daarop volgend.
Deze factuur bevat geen BTW. Omdat Cursus Kunstbeleving onder de Kleine ondernemers regeling (KOR) valt mag er geen BTW gerekend worden.
Bij het sturen van de facturen wordt automatisch er van uit gegaan dat men door gaat met de cursus. Indien dit niet het geval is kan men na onterecht ontvangst van de factuur alsnog aangeven niet met de cursus door te willen gaan. Dit dient schriftelijk met een e-mail doorgegeven te worden.

Prijs (-verhogingen)
De materiaalkosten die op de cursus gemaakt worden zijn inbegrepen bij de cursus- of 10Art-kaart prijs.
Cursus Kunstbeleving zal altijd de prijs zo laag mogelijk proberen te houden.  Daardoor wordt per 2 jaar bekeken hoeveel de prijs verhoogd gaat worden. De cursist zal ruim van te voren bericht hierover krijgen.

Geld terug
Mocht in de allereerste cursus blijken dat de vrijetijdsbesteding een vergissing was, aan de kant van de cursist, kan het lesgeld van de lessen die nog resteren teruggestort worden. Dit gaat in goed overleg.
Na de eerste cursus eenmaal besloten verder te gaan wordt bij eventuele vervroegde beëindiging van de cursus (vanuit de cursist) geen geld meer geretourneerd. Bij een aantoonbare onmachtige situatie wordt in goed overleg een passende afspraak gemaakt.
Er wordt geen geld terug gegeven voor gemiste lessen. Er zijn voldoende inhaalmogelijkheden.

10Art-kaart
Een 10Art-kaart geeft aanspraak op 10 losse lessen.
Je krijgt een geplastificeerd pasje, die bij elke les meegenomen dient te worden.
Bij elke afgenomen les wordt er een knipje in de kaart gemaakt als teken dat de les is afgenomen. Bij 10 knipjes stopt de cursus voor deze cursist, tenzij er aangegeven wordt door te willen gaan hetzij met een nieuwe 10Art-kaart, hetzij op vaste tijden.
Het is mogelijk met meerdere personen deze kaart te gebruiken. Een knipje per persoon per les.
De kaart is twee kalenderjaren geldig. De periode van afgifte staat op de kaart.
De cursist is zelf verantwoordelijk voor de kaart. Raakt deze de kaart kwijt, kan er een nieuwe kaart aangevraagd worden tegen betaling van € 5,-
Er kan geen geld teruggevorderd worden voor niet afgenomen lessen.

Gemiste lessen
De lessen die door de cursist zelf gemist worden dienen via e-mail of via de website aangegeven te worden.
De reden voor afwezigheid is niet belangrijk.
Voor gemiste lessen wordt voldoende inhaalmogelijkheden geboden.
Gemiste lessen kunnen meegenomen worden naar een volgende periode binnen een kalenderjaar.
Elk nieuw kalenderjaar zal de teller weer op nul staan. Niet afgenomen lessen van het jaar ervoor komen te vervallen. Aangeraden is dan ook om bij vakanties in het najaar de lessen eerder al in te halen.
Bij een onmachtige situatie als langdurig ziek zijn, zal met deze cursisten in goed overleg een passende afspraak gemaakt worden.

Materiaal
Alles is op de cursus aanwezig om iedere keer dat er les is aan de slag te kunnen gaan.
Schildersdoeken in de formaten: 10 x 10 cm, 24 x 30 cm, 30 x 40 cm, 40 x 50 cm, 50 x 50 cm en 60 x 80 cm in basis kwaliteit zijn inbegrepen in het cursusgeld en voor de workshops.
Schildersdoeken op kunstenaars kwaliteit in de formaten: 30 x 40 cm, 40 x 50 cm en 60 x 80 cm hebben een extra prijs van respectievelijk: € 2,-, € 4,- en € 6,- per doek. Deze doeken zijn op de cursus aanwezig en worden contant afgerekend.
Schildersdoeken van afwijkend formaat en/of andere kwaliteit worden door de cursisten zelf aangeschaft.
Alle materiaal blijft eigendom van de cursus en dient ook op de cursus te blijven.
Dit geldt natuurlijk niet voor schildersdoeken die door cursisten in gebruik zijn. Deze doeken worden na elke les mee naar huis genomen, tenzij anders afgesproken; de verf op het doek heeft bijvoorbeeld een lange droogtijd.

Afbeeldingen als voorbeeld voor het tekenen/schilderen
Afbeeldingen en prints van verschillende thema's zijn voldoende aanwezig op de cursus. Deze prints zijn eigendom van de cursus en dienen op de cursus te blijven.
Heeft de cursist een specifieke afbeelding nodig, kan er via e-mail een digitale foto aangeleverd worden met het verzoek deze op A4 en op foto kwaliteit uit te printen. Enkele prints per periode zitten in de cursusprijs inbegrepen, tenzij er proportioneel veel prints worden aangevraagd.

Workshops
Staan los van de cursus en hebben hun eigen prijs. Ook hier geldt dat de materiaalkosten inbegrepen zijn in de prijs, tenzij anders aangegeven.
Workshops gaan door bij aanmelding van minimaal 3 deelnemers. Aanmelding kan door iedereen, ook door niet-cursisten, via het aanmeldingsformulier op de site. Aanmelden kan tot een week vóór aanvang van de workshop. Betaling dient uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de workshop voldaan te zijn. De factuur wordt via e-mail verstuurd. Pas na betaling wordt de aanmelding gerekend als deelname. Dit i.v.m. de doorgang van de workshop bij een minimale deelnemersaantal van 3 personen.
Gemiste lessen in de cursus mogen door cursisten ingezet worden als korting op de prijs van workshops binnen datzelfde jaar. Maximaal 2 inhaallessen per workshop voor een korting van €10,- per les. Deze korting dient minimaal 2 dagen voorafgaand aan de workshop per e-mail aangevraagd te worden. Het kan ook aangegeven worden op het aanmeldingsformulier voor de workshop op de website. Na afloop van de workshop is dat niet meer mogelijk.

Aansprakelijkheid
De normale aansprakelijkheid geldt op de cursus. In twijfelgevallen geldt het volgende:
In de zaal waar de cursus gegeven wordt zal niet gewerkt worden met schadelijke stoffen. Fixaties, verniswerkzaamheden e.d. zullen derhalve buiten plaatsvinden. Zelf meegebracht materiaal van cursisten dienen ook geen schadelijke stoffen te bevatten.

Op de cursus achtergebleven kunstwerken zal cursus Kunstbeleving goed zorg dragen echter zal de cursus er geen volledige aansprakelijkheid voor dragen.

Op de cursus zijn voldoende schorten aanwezig die de kleding van de cursisten kan beschermen tegen (verf)vlekken. Mocht er dan alsnog vlekken in kleding aangetroffen worden is de cursus daar niet aansprakelijk voor. Er wordt dan ook sterk aangeraden tijdens de cursus kleding te dragen te dragen die vies mag worden!
Wanneer er exposities zijn van de werken van de cursisten zal ook met de grootst mogelijke zorg omgegaan worden met de tentoongesteld werken. Maar de cursist hangt de werken op eigen risico op.

Besloten pagina op de website
Tijdens de cursus kunnen cursisten gebruik maken van de besloten pagina op de website van de cursus. Hierop staan documenten die uitsluitend door de cursisten gebruikt mag worden. De toegang tot deze pagina vervalt bij beëindiging van de cursus.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram